مقالات حقوقی, وکیل مدافع

انواع طلاق در قانون مدنی

انواع طلاق در قانون مدنی

مبحث دوم – در اقسام طلاق

 

* ماده ۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است: باین و رجعی

*ماده ۱۱۴۴- در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست.

مثال – منظور از ماده بالا این است که اگر مرد زنش را طلاق باین داد شوهر نمی تواند بدون عقد مجدد به خانمش رجوع
کند و او را به همسری خود بپذیرد، بلکه باید دوباره صیغه عقد ازدواج بخواند.

* ماده ۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق باین است:

  1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
  2. طلاق یائسه.
  3. طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
  4. سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی می باشد، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع یا نکاح جدید.

 

انواع طلاق در قانون مدنی

انواع طلاق در قانون مدنی

مثال – بر اساس ماده فوق چنانچه خانمی به صورت یکی از طلاق های زیر طلاق داده شود طلاق او باین خواهد بود.

یعنی شوهر بدون خواندن صیغه عقد مجدد نمی تواند به آن خانم رجوع کند:

1– در صورتی که قبل از آمیزش جنسی خانمش را طلاق بدهد و بعداً پشیمان شود. که در این صورت باید
دوباره صیغه عقد ازدواج خوانده شود.

 

۲– چنانچه زن یائسه باشد. یعنی سیده۶۰سال و غیر سیده۵۰ سال او تمام شده باشد.

اگر شوهر خانمش را طلاق بدهد و بعد پشیمان شود باید دوباره صیغه عقد ازدواج را بخوانند.

 

3– دو نوع از طلاق بائن بصورت زیر می باشد:

صورت اول: خانمش را طلاق خلع دهد، یعنی که براساس ماده 11۱۴۶ طلاق خلع را تعریف می کند.

اگر زن میلی به شوهرش ندارد مالی به او می دهد. که معمولاً مهر خود را به شوهر می بخشد تا اینکه شوهر او را طلاق بدهد.
که به آن، طلاق خلع می گویند. که یک نوع طلاق باین است و شوهر بدون صیغه عقد مجدد نمی تواند رجوع کند.

صورت دوم: یا اینکه طلاق مبارات دهد، یعنی بر اساس ماده ۱۱۴۷هم زن و هم شوهر نسبت به همدیگر میلی
ندارند که زن مالی به شوهر می دهد و شوهر او را طلاق می دهد. که این هم یک نوع طلاق باین است و چنانچه
پشیمان شوند باید دوباره صیغه عقد ازدواج را بخواند و رجوع تنها به این خانم کافی نیست.

 

۴-دو بار شوهر خانمش را طلاق می دهد و بعد از هر بار پشیمان می شود و دوباره به او رجوع می کند یا صیغه عقد
ازدواج را می خواند و دوباره با هم ازدواج می کنند و زندگی را از سر می گیرند.

آنگاه برای سومین بار او را طلاق می دهد که همین که طلاق سوم را داد این طلاق سوم باین خواهد بود.

یعنی بعد از طلاق سوم اگر شوهر پشیمان شد نمی تواند بدون خواندن صیغه عقد دوباره به خانم رجوع کند بلکه
برای زندگی مشترک و مجدد با آن خانم حتماً باید صیغه عقد ازدواج را بخواند.

 

"<yoastmark

*ماده ۱۱۴۶طلاق خلع عبارتست از آنکه زن، به واسطه کراهت از شوهر، در مقابل مالی که به شوهر
می دهد طلاق بگیرد. اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل و یا بیش تر و یا کم تر از مهر باشد.

 

مثال – بر اساس این ماده در طلاق خلع که زن یک مالی به شوهر می دهد که او را طلاق دهد هر کدام از صورت های
زیر باشد طلاق خلع صحيح خواهد بود:

الف) آن مال مهریه خانم است، مثل اینکه مهریه خانم یک ماشین سمند بوده است اکنون همان ماشین را
به شوهر می دهد که او را طلاق دهد.

 

ب) مالی که زن می دهد معادل همان ماشین سمند باشد که به عنوان مهریه گرفته است، مثلاً قیمت
سمند 000/000/23 میلیون تومان است زن مبلغ 000/000/23 میلیون تومان را به شوهرش می دهد تا او را طلاق دهد.

 

ج) بیشتر از قیمت سمند به شوهرش بدهد، مثل اینکه مبلغ000/000/25 میلیون تومان به شوهرش بدهد تا او را طلاق بدهد.

 

د) کمتر از قیمت سمند به شوهرش بدهد، مثل اینکه مبلغ 000/000/20 میلیون تومان به شوهرش بدهد تا او را طلاق دهد.
خلاصه در تمام این صورت ها طلاق خلع صحیح است.

 

طلاق خلع

طلاق باین و رجعی

*ماده ۱۱۴۷ طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زاید بر
میزان مهر نباشد.

مثال- در طلاق مبارات که زن و شوهر نسبت به همدیگر بی علاقه هستند و می خواهند از همدیگر جدا شوند
زن مالی به شوهرش می دهد که او را طلاق بدهد.

که این مال یک شرطی دارد و آن اینکه نباید بیشتر بر میزان مهریه آنان باشد.

مثلاً : اگر مهریه آن خانم 000/000/20 میلیون تومان است و خانه ای خانم دارد که۰۰۰/ ۰۰۰/20میلیون تومان ارزش دارد.
می تواند آن خانه را به شوهرش بدهد که او را طلاق بدهد، اما اگر آن خانه 000/000/30 میلیون تومان ارزش دارد
باید 000/000/10 میلیون تومان از شوهرش بگیرد تا اینکه برابری با میزان مهریه او بکند.

 

* ماده ۱۱۴۸- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

مثال – اگر طلاق باین نباشد، طلاق رجعی خواهد بود. بر خلاف طلاق باین در طلاق رجعی مرد حق دارد که
بعد از طلاق رجعی دوباره به خانمش مراجعه کند. بدون خواندن صیغه عقد ازدواج دوباره زندگی مشترک خود را از سر بگیرند.

اما زمان مراجعه کردن شوهر فقط در مدت عده طلاق است. که اگر عده طلاق تمام شد این طلاق به باین تبدیل
می شود و دیگر شوهر حق رجوع ندارد و باید صیغه عقد ازدواج را بخوانند.

ماده 11۵۱ عده طلاق را توضیح می دهد که سه تا طهر، یعنی سه تا پاک شدن است. بدین ترتیب که شوهر بعد از
عادت ماهانه و پاک شدن خانمش، در آن حالت پاکی بدون آمیزش او را طلاق دهد.

آنگاه بعد از طلاق عادت ماهانه می شود و دوباره پاک می گردد. همین که برای بار سوم عادت ماهانه شد
عده طلاق او تمام شده است و می تواند ازدواج کند.

 

طلاق رجعی

قانون جدید طلاق رجعی

 

* ماده ۱۱۴۹- رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر
این که مقرون به قصد رجوع باشد.

مثال- رجوع کردن در عده طلاق ممکن است که با سخن باشد. مثل اینکه به خانمش بگوید برگرد برویم خانه
با همدیگر زندگی کنیم. باید به او بگويده از طلاق تو پشیمان شده ام بیا با همدیگر زندگی کنیم.

گاهی رجوع کردن فعلی است، یعنی شوهر یک کاری که دلالت بر رجوع به همسرش دارد انجام می دهد.
مثل اینکه با ماشین به منزل پدر خانمش برود و بگوید آمده ام تو را به منزلم بر گردانم.

همه آنچه که گفته شد وقتی دلالت بر رجوع می کند که شوهر واقعاً از نظر قلبی هم قصد مراجعه و
زندگی مشترک با خانمش را داشته باشد.

اگر ریا کند یا قصدش چیز دیگری باشد. این رجوع کافی نیست و با این کارها خانمش بر او حلال نمی شود.
مثل اینکه بخواهد با این حیله خانمش را به خانه برگرداند تا دوباره او را اذیت کند.

 

منبع کتاب: قانون مدنی به زبان عامه

 

 

قوانین مدنی طلاق        پرداخت نفقه بعد طلاق     شرایط سنی نکاح        طلاق دادن مرد          شرایط پیش فروش ساختمان     

وکیل کیفری                  وکیل مدافع         مشاوره حقوقی آنلاین      شرایط درستی معامله      رجوع بعد طلاق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *